‘Samen zien we meer, weten we meer’

Al verschillende jaren begeleiden en coachen Marij Heugen, medewerker vroeginterventie en pedagogisch medewerker bij Xonar en Angelique van Rooij, medewerker ambulant en gezinnen bij Radar de leidsters van Voerendaal, Ransdaal, Klimmen en Ubachsberg. “Soms ontwikkelt een peuter zich niet op de manier zoals van hem wordt verwacht. Of soms vertoont een kindje ongewenst gedrag. Momenten waarop leidsters zich zorgen maken om een kind en ze zich afvragen of dat wat ze zien of aanvoelen wel klopt, of er vervolgstappen moeten worden ondernomen en hoe ze dat het beste aan kunnen pakken. Op die momenten is het fijn als er iemand van buitenaf meekijkt en het gevoel of de ervaring bevestigt,” leggen Marij en Angelique uit. “Want peuters zijn nog jong en ouders vaak bezorgd als iets niet gaat zoals wordt verwacht en daar wil je als leidsters zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.”

Het project startte als de pilot Vroegsignalering, met in het begin vooral als doel de basis te versterken, leidsters en zalen te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. “Nu die basis van vertrouwen er is, bellen leidsters ons als ze iets signaleren, we maken een afspraak en gaan naar de desbetreffende groep om te observeren. Meestal merken leidsters iets op bij een kindje, maar soms ook geven ouders hun bezorgdheid aan. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld nog niet kunnen praten, zich niet kunnen concentreren, ongewenst gedrag als slaan. Marij: “Ik werk zelf in een groep in het Medisch Kleuter Dagverblijf. Vaak kunnen we leidsters tips en handvatten aanreiken om met het gedrag van de peuter om te gaan. Bijvoorbeeld geef het kind een eigen stoeltje, zet het naast je in de kring. Onze inbreng is vaak een bevestiging of dat wat leidsters zien of vermoeden juist is en een ondersteuning in de verdere aanpak. Samen zien we meer, weten we meer. Er is niets fijners om zaken die gevoelig kunnen liggen met elkaar te bespreken, zodat er zorgvuldig gezocht kan worden naar de juiste aanpak.”

Vanuit hun rol als coach zien Marij en Angelique regelmatig kinderen waarbij de verwerking van prikkels anders en/of moeizamer verloopt. Om duidelijker te krijgen hoe die informatieverwerking er bij kinderen uitziet en om meer handvatten te verkrijgen bij de benadering van deze kinderen, is er op dinsdag 22 mei om een informatieavond over Brain Blocks, voorafgegaan door een rondleiding in het Medisch Kleuter Dagverblijf.
Brain Blocks is een toolbox die is ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme, door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Maar de uitleg werkt net zo verhelderend bij elke vorm van prikkelverwerkingsproblemen.
Leidsters van Peuteropvang Voerendaal zijn van harte uitgenodigd voor de rondleiding en infoavond. Leidsters krijgen nog een mail met informatie waar ze zich kunnen aanmelden.

Dinsdag 22 mei, rondleiding MKD en uitleg Brain Blocks, Xonar, Heerlerbaan 143 in Heerlen
19.15 rondleiding
20.00 – 20.15 uur pauze met koffie en thee
20.15 – 21.30 uur uitleg Brain Blocks door Marissa Dassen van Xonar

Reageren is niet mogelijk