Pedagogische Visie

Er wordt in de peuteropvang gewerkt volgens een pedagogische visie die is vastgelegd in het Pedagogisch Beleidsplan. Daarbij gaat het om alle formele en informele afspraken die samen continuïteit en gelijkheid geven aan het handelen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Peuteropvang Voerendaal onderschrijft de opvatting dat de inzichten over wat kinderen nodig hebben, te vertalen zijn in vier basisdoelen voor de opvoeding:
1        Veiligheid;
2        Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
3        Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;
4        Waarden en normen, ‘cultuur’.
In het pedagogisch beleid wordt verder nog aandacht besteed aan de taalontwikkeling, het bewaken van de doorgaande ontwikkeling van de peuter, het volgen van het kind en het signaleren als er onverhoopt iets niet goed zou gaan, de verzorging en hygiëne, de interculturele aspecten binnen de peuteropvang, de positie van de ouders en kinderen met specifieke problemen.

POVV pedagogisch beleid (werk in uitvoering)

 

Reageren is niet mogelijk