Ouders

POVV streeft ernaar in elke peuteropvanglocatie een Oudercommissie op te richten. Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie (COC) voor beleidsmatige en algemene aangelegenheden.

Wat is de Centrale Oudercommissie (COC)?
De Centrale ouderraad bestaat uit ouders, die namens u het bestuur en directie van Peuteropvang Voerendaal (in combinatie met Peuteropvang Heerlen POVH) adviseren over onderwerpen die voor ouders/verzorgers en hun peuter belangrijk zijn. U als ouder/verzorger kunt dus via de COC invloed uitoefenen (middels een adviesrecht) op het beleid (de manier waarop Peuteropvang Voerendaal alles regelt). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: communicatie, wachtlijstbeleid, veiligheid, privacy, gezondheid, hygiëne, kwaliteit van de peuterspeelzaal en dergelijke.

Wat doet de COC?
• Geeft advies over huisregels
• Adviseert wanneer Peuteropvang Voerendaal hierom vraagt
• Levert inbreng op ouderavonden en/of themabijeenkomsten (de COC organiseert
deze niet)
• Zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking van de COC aan ouders
• Is uw aanspreekpunt voor opmerkingen en ideeën

Heeft u een vraag? Dan horen wij het graag!
• Stuur een e-mail naar info@povv.nl of
• Schrijf naar Peuteropvang Voerendaal, COR, Postbus 2665, 6401 DD, Heerlen.

Reglement Oudercommissie (pdf)

Reglement Centrale Ouder Raad (pdf)

Reageren is niet mogelijk