Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt 11 keer per jaar geïnd middels automatische incasso (rond de 27ste van de maand). Ouders die zelf de ouderbijdrage willen overmaken, dienen dat te doen via: IBAN NL36RABO0160049989 van Stichting Peuteropvang Voerendaal.

Voor wat betreft de ouderbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee situaties:

1) Beide ouders werken, u bent alleenstaande ouder die werkt, u studeert, u volgt een traject om werk te vinden of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
U valt dan onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Op die manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de opvang betaalt. Per 01-05- 2019 geldt het uurtarief van € 9,00. Kijk op belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie.

2) Eén of beide ouders werken niet of u bent alleenstaande ouder en werkt niet
U valt niet onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u geen Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. POVV brengt u dan een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Tabel ingaande 01-05-2019

 

Ouders / verzorgers zijn verplicht voor hun eigen peuter een WA-verzekering af te sluiten. Bij tijdelijke afmelding van de peuter loopt de verplichting de ouderbijdrage te betalen gewoon door. Dat is ook het geval als er tussentijds vakantie wordt genomen.

Zodra het kind vier jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven.
Bij betalingen dient behalve de naam ook altijd het persoonlijke betalingsnummer vermeld te worden. Betaler en kind kunnen namelijk verschillende achternamen hebben.

Formulieren:
Verklaring inzake kinderopvangtoeslag
Doorlopende incasso opdracht

Reageren is niet mogelijk