‘Mijn wens: dat peuters spelend kunnen blijven leren’

Cb9xsoJWIAAQQ1rViviënne Pommé (60) had als 22-jarige pas afgestudeerde nog nooit van peuterspeelzaalwerk gehoord. Haar hart lag bij werken met jongeren, ze wilde als docent Nederlands voor de klas staan. Toch solliciteerde ze op een vacature bij het peuterspeelzaalwerk. Inmiddels is ze naast manager ook bestuurder en heeft het ‘jonge grut’ zoals ze de peuters liefkozend noemt al jarenlang een speciale plek in haar hart.

Na haar studie aan de Pedagogische Academie en stages in de zesde klas, nu groep 8, lag het werk niet voor het oprapen. “Ik had verschillende pittige stages achter de rug, heftige klassen, maar dat vond ik juist geweldig. Daar wilde ik ook in verder. Uiteindelijk kwam ik in het peuterspeelzaalwerk terecht. Aanvankelijk een dienstverband voor een jaar, maar ik ben gebleven. Ik groeide als het ware mee met de organisatie en heb al doende mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de koers van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen. Van ondersteuning naar management en sinds september 2015 als lid van het bestuur. Strategie en Professionalisering is mijn portefeuille.”

Pedagogisch Beleid
“Het peuterspeelzaalwerk was destijds vrijwilligerswerk en je hoefde geen opleiding te hebben om het werk te kunnen doen”, vervolgt Viviënne, “eind jaren negentig van de vorige eeuw veranderde dat. Er kwamen kwaliteitseisen, opleidingseisen en betaalde banen. En dat betekende voor de mensen die een betaalde baan wilden, dat zij een functiegerichte opleiding moesten hebben. Er kwam veel meer waardering voor het werk en wetenschappelijke inzichten maakten duidelijk hoe belangrijk de ontwikkeling van een peuter is. Kortom, er was veel aandacht voor de voorschoolse periode en er kwamen VVE methoden, zoals Piramide en Speelplezier.”
Als je al jaren in een organisatie werkt, voer je ook diverse taken uit. Viviënne noemt bijvoorbeeld het Pedagogisch Beleid dat het belangrijkste document is voor de leidsters bij hun werk. “Het Pedagogisch Beleid is de basis. En is al jaren mijn taak. Leidsters moeten een goed inzicht hebben hoe een peuter zich ontwikkelt, een jong kind leert door middel van spel, en hoe wij dit binnen PWH begeleiden. Andere taken zijn bijvoorbeeld de GGD-inspecties van de zalen. Jaarlijks controleert de GGD onze zalen op veiligheid en gezondheid, maar ook bekijkt de GGD-inspecteur het pedagogisch handelen van de leidsters.” Daarnaast is Viviënne aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en mag ze zich trainer in de methode Speelplezier noemen. Ook heeft ze een module Piramide gevolgd.

Professionalisering
Vanuit haar interesse in het onderwijs zit Viviënne in de werkgroep ‘Kinderen Ons Vak’. “Een werkgroep bestaande uit diverse werkgevers en MBO-opleidingen in het Limburgse. Het SBB (vroegere Calibris) en de universiteit Maastricht sluiten ook regelmatig aan. We praten over ontwikkelingen bij werkgevers, vaak ingegeven door landelijke ontwikkelingen en kwaliteitseisen en hoe het onderwijs aan toekomstige peuterleidsters hier op kan inspelen en andersom. Deze taken vallen onder mijn portefeuille ‘Professionalisering’. Ook het stagebeleid valt hieronder. Verder lees ik graag over alle ontwikkelingen die met het peuterspeelzaalwerk, onder andere op het politieke vlak, te maken hebben. En zo komen we bij mijn andere taak ‘Strategie’. Landelijke ontwikkelingen bijhouden en ook deelnemen aan het MO Limburg overleg (Maatschappelijke Ondernemersgroep, een overleg van werkgevers) horen bij die taak. Zeker nu er nogal wat veranderingen aan gaan komen, die ook gevolgen voor ons zullen hebben, zoals de Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, is onze deelname van belang. Deelname aan Kinderen Ons Vak en het MO-overleg laat je over de grenzen van je eigen organisatie heen kijken. En dat is iets wat ik heel belangrijk vindt. Verbanden kunnen leggen en verder kijken dan je neus lang is.”

Bestuurder
Nu Viviënne sinds vorig jaar manager-bestuurder is, zijn er nog andere uitdagingen bij gekomen. Ze was al sinds een jaar manager voor Peuterspeelzaalwerk Voerendaal. Vivienne: “De bestuurders van Heerlen zijn nu ook de bestuurders van Peuterspeelzaalwerk Voerendaal. We zijn met vijf eindverantwoordelijken. Knelpunten worden uitgebreid besproken. Ik heb nu niet alleen de verantwoording voor bepaalde onderdelen, maar ook voor de hele organisatie, waardoor ik meer op lange termijn moet denken.”

Spelend leren
Hoe het peuterspeelzaalwerk zich in de toekomst zal ontwikkelen, Viviënne vindt het een lastige vraag. “Je hebt niet altijd alles zelf in de hand, maar ik ga er van uit dat in 2018 de harmonisatie, het gelijktrekken van de kwaliteitseisen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, een feit is. Vooral hoop ik dat, ondanks alle ontwikkelingen binnen de werksoort, de kinderen het leuk en fijn blijven hebben in de peuteropvang, dat ze zich al spelend kunnen ontwikkelen. Ik hoop ook dat er met veel visie naar het spelend leren van een jong kind gekeken wordt en dat dit gewaarborgd blijft. Maar voor mij blijft voorop staan dat wij met onze ervaring, deskundigheid en know how een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling van het jonge kind.”
Wat de ontwikkelingen ook mogen zijn, in ieder geval vindt Viviënne het van groot belang dat alle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. “Ik werk er graag aan mee om het aantal kinderen dat naar een voorschoolse voorziening gaat te vergroten. Ik heb wel ontdekt dat die peuterleeftijd een geweldige leeftijd is. En mijn aanvankelijke wens om alleen met oudere basisschoolkinderen en pubers te werken is weggeëbd. Peuters zijn zo open en onbevangen. De kinderen kennen me niet zo goed, omdat ze me niet iedere dag zien, maar áls ik in de peuterspeelzaal ben, zitten ze zo om me heen.”

Lezen
Ook in haar privéleven heeft Viviënne diverse interesses en is ze vooral vaak met haar neus in een boek of krant te vinden. Lezen is haar grote passie. “Ik lees zoveel dat mijn ogen er soms pijn van doen. Maar ik kan het niet laten. Ook houd ik heel erg van film. Schilderen en boetseren behoren ook tot mijn favoriete bezigheden. In en om het huis staan mijn werkstukken. En binnenkort ga ik op naailes, samen met mijn dochters. Dat is weer een nieuwe uitdaging. En ik hoop natuurlijk dat ik over niet al te lange tijd mijn pedagogische kwaliteiten kan inzetten bij het kleine grut van mijn dochters.”

Reageren is niet mogelijk