Klachten

Ondanks alle aandacht voor uw kind en voor de kwaliteit van het werk kan er toch een keer iets mis gaan. Dat is niet goed, maar we vinden het wel belangrijk dat we het van u horen. Daarom is er een klachtenregeling. Uitgangspunt in de klachtenregeling van POVV is dat de klager zich met ongenoegens kan melden bij POVV alsook de Landelijke Geschillencommissie (Klachtenloket).
Klachtenformulier POVV: Klachtenformulier Peuteropvang Voerendaal pdf

Vaak wordt een klacht in de eerste instantie gemeld bij de desbetreffende medewerker. In alle gevallen waarin protocollen en regelgeving niet voorzien, is het Bestuur van POVV bevoegd bindende aanwijzingen te geven. Voor meer informatie over de klachtenregeling voor ouders verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl   en  www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Jaarverslag externe klachten POVV 2018
Jaarverslag klachten POVV 2018

Link naar digitaal klachtenformulier Peuteropvang Voerendaal

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk