inschrijfformulier PWV 4-4

1]Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen omtrent de informatie die u heeft ontvangen n.a.v. de inschrijving van uw peuter?


2] Gezondheid

Zijn er medische bijzonderheden van uw peuter waarmee rekening gehouden moet worden?

Zijn er aandachtspunten m.b.t. bepaalde voeding i.v.m. een allergie?

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke?

Zijn er bijzonderheden binnen het gezin waarmee rekening gehouden moet worden? Zo ja, welke?

Geeft u toestemming dat (in overleg met u en indien nodig) informatie betreffende uw kind met derden (o.a. consultatiebureau, logopedie, bassischool, ZAT) wordt besproken?

Geeft u toestemming voor publicatie van (op de peuterspeelzaal gemaakt) foto- en filmmateriaal van uw peuter op website, social media of in gedrukt materiaal van PWV?

Heeft u interesse om aan ouderactiviteiten deel te nemen?

Is uw peuter ingeënt tegen DKTP?

Is uw peuter ingeënt tegen BMR?


3] Informatie vader

Beroep van de vader (verplicht)

Hoogst genoten opleiding (verplicht)

Heeft u het diploma gehaald? (verplicht)

Zo ja, diploma gehaald in jaar

Zo nee, aantal jaren opleiding gevolgd


4] Informatie moeder

Beroep van de moeder (verplicht)

Hoogst genoten opleiding (verplicht)

Heeft u het diploma gehaald? (verplicht)

Zo ja, diploma gehaald in jaar

Zo nee, aantal jaren opleiding gevolgd

5] Is de volgende situatie van toepassing op U:

Zowel u als uw partner werken en/of volgen een traject naar werk (verplicht)

Hoofdkostenverdiener

VaderMoeder

Overige vragen of opmerkingen

Volgende stap is het versturen van de informatie


Reageren is niet mogelijk