Inschrijfformulier Peuteropvang Voerendaal

1) Gegevens Peuter

Voorletters en roepnaam kind (verplicht)

Tussenvoegsel en achternaam

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Geboortedatum dd-mm-jjjj(verplicht)

Geslacht (verplicht)
meisjejongen

Gewenste startdatum dd-mm-jjjj(verplicht)

Gewenste Locatie (verplicht)

BSN(Burgerservicenummer) (verplicht)

Bijzonderheden m.b.t. gezondheid (voeding, allergie├źn, medicijnen etc.)
JaNee

Toelichting bij bijzonderheden

2) Gegevens eerste ouder/verzorger

Geslacht
manvrouw

Voorletters en voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel en achternaam

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

BSN(Burgerservicenummer) (verplicht)

Geboortedatum dd-mm-jjjj(verplicht)

Relatie tot kind

Gegevens tweede ouder/verzorger

Geslacht
manvrouw

Voorletters en voornaam

Tussenvoegsel en achternaam

Adres

Postcode

Plaats

BSN(Burgerservicenummer)

Geboortedatum dd-mm-jjjj

Relatie tot kind

Gezinssituatie
eenoudergezinTweeoudergezinCo-ouderschap

Mobiel nummer

Telefoonnummer bij afwezigheid/in noodsituaties

E-mail adres

Naam bankrekeninghouder

IBAN en BIC (dit is terug te vinden op uw bankafschrift of via de website van uw bank)

betalen via automatische incasso?
janee

3) Welke gezinssituatie is van toepassing?

4) Hoogst genoten opleiding

Ouder/Verzorger 1

Heeft u het diploma behaald?
JaNee

Zo nee, aantal jaren opleiding gevolgd:

Ouder/Verzorger 2

Heeft u het diploma behaald?
JaNee

Zo nee, aantal jaren opleiding gevolgd:

Geeft u toestemming voor publicatie van (op de peuterspeelzaal gemaakt) foto- en filmmateriaal van uw peuter op website, social media of in gedrukt materiaal van POVV? JaNee

Reageren is niet mogelijk