Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 5/6

Centrale Ouderraad

PWV is voornemens een Centrale Ouderraad te formeren. Beleidsmatige en algemene aangelegenheden worden binnen deze Centrale Ouderraad besproken. Indien u interesse heeft om zitting te nemen kunt u dit kenbaar maken via de leidsters of via info@peuterspeelzaalwerkvoerendaal.nl.

Wat kost het?

De ouderbijdrage De gemeente Voerendaal bepaald jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage. De bijdrage van de ouders is afhankelijk van hun inkomen.
De ouderbijdrage wordt 11 keer per jaar betaald middels automatische incasso (rond de 27ste van de maand). Ouders die zelf de ouderbijdrage willen overmaken, dienen dat voor de 27ste van de maand te doen op IBAN NL36RABO0160049989 van Stichting PeuterspeelzaalWerk Voerendaal.
Ouders/verzorgers zijn verplicht voor hun eigen peuter een WA-verzekering af te sluiten. Bij tijdelijke afmelding van de peuter loopt de verplichting de ouderbijdrage te betalen gewoon door. Dat is ook het geval als er tussentijds vakantie wordt genomen.
Zodra het kind vier jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven.
Bij betalingen dient behalve de naam ook altijd het persoonlijke betalingsnummer vermeld te worden. Betaler en kind kunnen namelijk verschillende achternamen hebben.
Op de website www.peuterspeelzaalwerkvoerendaal.nl. vindt u de ouderbijdragetabel voor het schooljaar 2016-2017. De indeling in de tariefgroep zal door de administratie worden doorgevoerd op basis van de door u aangeleverde gegevens (van beide ouders, mits van toepassing) zoals loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. Zijn de inkomensgegevens niet bekend op het hoofdkantoor, kan uw kind niet worden geplaatst.

Niet op tijd betaald?
Bij het niet nakomen van de maandelijkse betalingen krijgt u een aanmaning toegestuurd.
Bij een betalingsachterstand van drie maanden wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en wordt uw peuter uitgeschreven.
Uitzonderingen
Halfgeldregeling
Voor het tweede, en eventueel het volgende kind dat tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoekt, geldt een korting van 50%.
Pleegkindregeling
Ouders/verzorgers die de zorg voor pleegkinderen hebben vallen, na overlegging van documenten pleegovereenkomst, automatisch in het laagste tarief.
Uitschrijven, opzegtermijn
Uw peuter wordt automatisch uitgeschreven bij de leeftijd van 4 jaar. Dan stopt ook de automatische incasso van de ouderbijdrage. U kunt bij de leidsters aangeven of uw kind eerder stopt dan de 4-jarige leeftijd.

De organisatie van PWV

PWV heeft 4 peuterspeelzalen in de kernen Voerendaal, Ubachsberg, Klimmen en Ransdaal. Deze zalen werken zelfstandig. Er is een manager en een stafmedewerker voor de inhoudelijke begeleiding van de leidsters.

PWV kent een Bestuur en een Raad van
Toezicht die toeziet op het algemene functioneren van
de instelling.

Kennismaking en inschrijving

Het beste is om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de leiding van de peuterspeelzaal van uw keuze. Tijdens dat gesprek krijgt u algemene
informatie over de peuterspeelzaal. De volledige tekst van het infoboekje is te lezen via de website.

Als u besluit uw kind in te schrijven, moet u twee dingen doen:
1. het inschrijfformulier invullen en opsturen;
2. de inkomensgegevens verstrekken zodat de ouderbijdrage berekend kan worden. Het inschrijfformulier is te krijgen bij de peuterspeelzalen of te downloaden van de website www.peuterspeelzaalwerkvoerendaal.nl. Stuur het ondertekend terug naar het centraal bureau van PWV.

De inkomensgegevens zijn nodig voor het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage. Het kan zijn dat u geen inkomensgegevens wilt verstrekken. In dat geval wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin staat dat u akkoord gaat met indeling in de hoogste tariefgroep voor de ouderbijdrage. Indien de inkomenssituatie wijzigt dienen ouders de nieuwe inkomensbescheiden op te sturen. De aanpassing vindt plaats op het moment dat de inkomensgegevens binnen zijn. De bijdrage wordt niet met terugwerkende kracht terugbetaald.

Heeft u vragen over het invullen van de formulieren neem dan contact op met de financiƫle administratie van het centraal bureau van de stichting.

Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 6/6

Reageren is niet mogelijk