Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 3/6

De Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is er om peuters in groepsverband al spelend te laten leren.
We weten dat de periode tussen het tweede en vierde levensjaar heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. In het verlengde van de thuissituatie stimuleert de peuterspeelzaal de ontwikkeling: het kind kan spelen met leeftijdsgenootjes, spelen met veelzijdig en verantwoord speelgoed, creatief bezig zijn en spelen in een omgeving die is aangepast aan de wensen en speelmogelijkheden van peuters. Ook is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, want een goede taalbeheersing is nodig om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De peuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door de leidsters. Daarbij is het belangrijk dat de peuterspeelzalen nauw samenwerken met de basisscholen. Dat is in de gemeente Voerendaal het geval. Overleg tussen leerkrachten van basisscholen en leidsters van de peuterspeelzalen vindt geregeld plaats, zodat er op 4-jarige leeftijd een naadloze overgang van uw peuter naar de basisschool kan plaatsvinden.

Elke peutergroep heeft twee gekwalificeerde peuterleidsters (met minimaal een mbo-opleiding). Samen met vrijwilligers zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

In geval van plotselinge ziekte van een leidster wordt voor vervanging gezorgd. Bij langdurige vervanging wordt dit met de ouders gecommuniceerd. Wanneer er om andere redenen een wisseling van leidsters plaatsvindt, worden ouders hierover tijdig geïnformeerd.

De openingstijden variëren per peuterspeelzaal. Informatie daarover krijgt u bij het team van de
desbetreffende peuterspeelzaal, maar is ook te vinden
op de website www.peuterspeelzaalwerkvoerendaal.nl

Voor alle kinderen

De peuterspeelzaal is er voor alle kinderen van 2 en 3 jaar; indien er plaats is kunnen kinderen ongeacht sekse, huidskleur, geloof en sociale of etnische achtergrond geplaatst worden. Voor alle kinderen geldt dat ze de kans moeten krijgen hun eigen kennis, vaardigheden en persoonskenmerken te ontwikkelen en moeten leren omgaan met anderen. Ook is het belangrijk dat ze leren leven in de cultuur van onze maatschappij en hoe we daarin met elkaar omgaan (normen en waarden).
Dat leren ze natuurlijk thuis al, maar de peuterspeelzaal kan daarbij helpen.
In de peuterspeelzaal gebeurt dat op een kleinschalige en voor het kind veilige en vertrouwde manier.

Programma Speelplezier

In alle zalen is er veel aandacht voor de taalontwikkeling en voor de voorbereiding op de basisschool. In de peuterspeelzalen wordt met de peuters nog eens extra aandacht besteed aan de
taalontwikkeling. Dat gebeurt ook in de basisscholen in groep 1 en groep 2. Basisschool en peuterspeelzaal doen dat samen met behulp van hetzelfde programma. De leidsters werken met het programma Speelplezier. Dit is een VVE programma (Voor en Vroegschoolse educatie) . Het programma biedt de leidsters een mooi handvat om uw peuter goed te begeleiden in de groep. In de zalen bezoeken de peuters vanaf 2 jaar de groep. Plaatsing van uw peuter in een groep is echter o.a. afhankelijk van de wachtlijst. Zodra uw peuter in een groep geplaatst is, komt de peuter 2 keer bij de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar en vanaf 2,5-4 jaar 4 keer per week naar de peuterspeelzaal.
Op de website onder het kopje ‘Ouderbijdrage’ vindt u nadere informatie over de ouderbijdrage en speciale regelingen.

Reageren is niet mogelijk