‘Ik gun ieder kind een veilig klimaat om in op te groeien’

CbfW3ZdWAAEFT-pDe pensioengerechtigde leeftijd gloort in de verte. Maar Godelieve Lancee (60) denkt nog niet aan stoppen, zelfs niet aan minderen. Sinds ze vorig jaar samen met de andere managers de functie bestuurder heeft aanvaard, is ze tijdelijk zelfs meer uren gaan werken. Want naast haar portefeuille Voorschoolse Educatie werkt ze onder andere ook aan het project Opbrengstgericht werken. Eén ding weet Godelieve zeker: “Met 67 jaar ben ik nog niet klaar. De passie voor het jonge kind zit in mijn aard. Dat stopt niet op een bepaalde leeftijd.”

Hoewel ze met haar vooropleiding naar het hoger beroepsonderwijs kon doorstromen, koos Godelieve voor de KLOS, de opleiding tot kleuterleidster, waar ze de drie jaar durende opleiding in twee jaar afrondde. Godelieve: “Jonge kinderen zijn onbevangen wezentjes die vol verwondering naar de grote wereld kijken. Zo open en nog niet ingeperkt door een systeem.”

Uitdagingen
Godelieve begon met vervangen in verschillende kleuterklassen; de banen lagen niet voor het oprapen. Dus toen ze door de stichting Opbouwwerk Heerlen werd gevraagd om te solliciteren, deed Godelieve dat meteen. “Ik kwam te werken in het zogenaamde ingebouwde peuterspeelzaalwerk. Dit kun je vergelijken met de VE-zaal van nu. Er was veel aandacht voor zorgkinderen en ik werd ook onderdeel van een sociaal team waar onder andere ook de basisschool, huisarts en het maatschappelijk werk toe behoorde. Ik bleef naar uitdagingen zoeken in mijn functie, natuurlijk wel binnen de mogelijkheden die er waren, maar het liefst wel ‘out of the box’.”

Zelf nadenken
De liefde en passie voor het jonge kind kreeg Godelieve mee van thuis. “Onze ouders speelden veel met ons. Mijn moeder had altijd een sliert kinderen achter zich aan. In dat opzicht lijk ik wel op haar. Mijn ouders stuurden ons wel, maar hebben ons ook altijd gestimuleerd om zélf na te denken en ons eigen leven te leiden.”
Dat leven was niet mild voor Godelieve. Haar man Bert overleed plotseling en ineens rustte de zorg voor haar jonge kinderen alleen op haar schouders. “Mijn gezin was het allerbelangrijkste voor me. Maar ik bleef me ook in mijn werk ontwikkelen, opleidingen en cursussen volgen. Ik werkte voor de toenmalige Stichting Begeleiding Peuterspeelzaalwerk Heerlen (SBPH) als leidinggevende in verschillende zalen in Heerlen en later in Hoensbroek. Er kwam een grote reorganisatie en van verschillende kleine stichtingen moest één grote organisatie gemaakt worden. Een gigantische operatie en een enorme uitdaging. Het tot dan toe vrijwillige peuterspeelzaalwerk groeide uit tot een professionele stichting.”

Voorschoolse Educatie
Met de start van stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (SPH) kreeg Godelieve een managersfunctie. Ze bleef uitdagingen zoeken en dook in 2000 in de materie rondom Voorschoolse Educatie. “Ik heb er voor gepleit om er aan te werken de nodige expertise in eigen huis te halen. PWH was heel vooruitstrevend daarin. Ik ben de opleiding VE-docent/trainster gaan doen, allereerst gericht op de methode Piramide. Maar waarom zouden we ons op één methode focussen? Dus ging ik ook het traject Speelplezier doen. Gelukkig was daar de ruimte voor. Net zoals voor VE Thuis en SPEEL, waarvoor ik ook decent/trainster ben. Inmiddels zijn bijna alle zalen VE-zalen, werken we met VE-coaches en klinken er steeds enthousiaste reacties van ouders na een ochtend of avond VE-Thuis. Samen met Viviënne Pommé ben ik docenttrainster voor de methode Speelplezier. En samen hebben we voor deze methode hebben we onze eigen leidsters opgeleid. Opbrengst gericht werken is daar later nog bij gekomen. Een project waar ik nu nog volop aan werk. Leidsters leren leidsters om met activiteiten in te spelen op de individuele ontwikkeling van de peuter, om zo ieder kind persoonlijk en uiteindelijk ook de peuters als groep weer een stap vooruit helpen.”

What you see…
Godelieve greep de kansen die voorbij kwamen en haalde eruit wat er in zat. Vorig jaar werd het nieuwe bestuursmodel geïntroduceerd. Weer een nieuwe mogelijkheid? Godelieve lacht: “In eerste instantie zei ik ‘dat ga ik niet doen en dat moet ik ook niet willen, ik ben niet goed in tactische spelletjes’. What you see, is what you get, ik wil mezelf kunnen zijn, mijn mening kunnen uiten. Dat doe ik thuis en ook in mijn werk. Ik realiseerde me dat ik mijn specialisme zou meenemen in mijn nieuwe bestuursfunctie en dat ik met mijn passie en visie heel veel zou kunnen bereiken. Mijn visie is dat iedere peuter en ouder het beste verdient en in mijn optiek is dat Voorschoolse Educatie. Ik gun ieder kind een warm en veilig klimaat waarin het kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Ik gun het kind ook mensen om zich heen die eventuele achterstanden signaleren en er mee aan de slag gaan. Aandacht voor het individuele kind en vooral: spelen is leren. Met die visie en dat enthousiasme ben ik in mijn nieuwe functie gestapt. Dus inderdaad, een volgende mogelijkheid en uitdaging, een kans die ik heb gegrepen.”

Kernopdracht

Een positieve instelling hielp Godelieve niet alleen in haar werk, maar ook in haar privéleven. “Er moest een enorm verdriet verwerkt worden. Bert en ik leefden ons leven samen, we hielden rekening met elkaar. Als de één meer tijd nodig had voor zijn of haar carrière, nam de ander automatisch meer taken in het gezin en huishouden op zich. Nog altijd hoort hij bij mij en de kinderen. Toch ga je op een bepaald moment op zoek, naar wie je bent, alléén. Toen er meer ruimte kwam in mijn gezin met opgroeiende kinderen, ben ik lange afstanden gaan wandelen, zoals de Nacht van Gulpen en de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast reis ik graag onder andere naar Afrika voor het beklimmen van de Kilimanjaro en naar IJsland. Ook houd ik van speciaal biertjes, lekker eten en feesten.”
Godelieve vervolgt: “Mijn kernopdracht was om mijn kinderen tot zelfstandige mensen te laten opgroeien. Peuters vooruit helpen op de weg naar zelfstandigheid is ook de opdracht die ik mezelf heb gegeven binnen het peuterspeelzaalwerk.; in de jaren die achter me liggen en in de jaren die komen gaan.”

Reageren is niet mogelijk