Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Peuteropvang Voerendaal.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Peuteropvang Voerendaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reageren is niet mogelijk