Bericht van de gemeente Voerendaal

Aan de organisaties voor kinderopvang
en aan de gastouderbureaus met gastouders in Voerendaal

Geachte mevrouw, heer,

Vanwege het Corona-virus heeft het kabinet op 15 maart besloten alle organisaties voor kinderopvang voorlopig tot en met 5 april 2020 te sluiten. Sommige ouders of verzorgenden kunnen in deze periode gebruik maken van noodopvang.

Voor de gemeente Voerendaal betekent dit dat de kinderen van deze ouders worden opgevangen op de voor hun vertrouwde locatie. Uw opvanglocatie kan echter alleen openblijven voor de opvang van kinderen waarvan één of beide ouders werkt in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector. De rijksoverheid heeft daarvoor een lijst opgesteld. Zie de link hieronder.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale- beroepsgroepen

Behalve voor kinderen die al zijn ingeschreven, is de noodopvang dus ook beschikbaar voor de kinderen van ouders die op basis van deze lijst inzetbaar moeten zijn in de zorg of om op andere wijze de maatschappij draaiend te houden. Het is mogelijk dat deze ouders zich bij u melden voor opvang van hun kind.

Uw locatie kan dus in principe openblijven. Indien u over meer locaties voor kinder- opvang of buitenschoolse opvang beschikt, kan geclusterd worden mits dit veilig gebeurt. In dat geval willen wij van u horen welke locatie openblijft. Een lijst van beschikbare locaties wordt door ons aan relevante organisaties gezonden en gebruikt indien ouders de gemeente Voerendaal bellen met een opvang vraag. Daar is ook inzichtelijk welke kinderopvang-organisaties beschikbaar zijn voor 24-uurs noodopvang.

Voor gastouders geldt dat zij verantwoordelijk blijven voor de bij hen voor noodopvang ondergebrachte kinderen. Bij knelpunten kunnen zij zich melden bij Miriam.van.ooijen@voerendaal.nl. Instellingen, organisaties en ouders kunnen voorts bellen met het algemeen nummer van de gemeente Heerlen 045 5753399 (ma-vr, van 8.30 tot 17.00 uur). Zij zullen dan zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, we proberen steeds zo goed als mogelijk om te gaan met nieuwe informatie en vragen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij van iedereen een extra inspanning en flexibiliteit vragen. Samen met u en met de ouders en scholen moeten wij ervoor zorgen dat wij het voor de kinderen in Voerendaal zo goed en veilig mogelijk regelen. We ervaren op dit moment veel inzet en samenwerking van de opvangaanbieders.

Reageren is niet mogelijk